Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dziwnów

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 20.12.2016.08.26.30_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2016-12-20 08:26:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 20.12.2016.09.15.46_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 09:15:46 293 razy
2 20.12.2016.13.27.52_ZaA_A_cznik_nr_2_Form.ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 13:27:52 271 razy
3 20.12.2016.13.35.01_ZaA_A_cznik_nr_3_Formularz_Jednolitego_Europejskiego_Dokumentu_ZamA_wienia_(JEDZ).doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 13:35:01 268 razy
4 20.12.2016.13.36.20_ZaA_A_cznik_nr_4_Grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 13:36:20 275 razy
5 20.12.2016.13.37.19_ZaA_A_cznik_nr_5_ZobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.docx Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 13:37:19 266 razy
6 20.12.2016.13.38.20_ZaA_A_cznik_nr_6_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 13:38:20 270 razy
7 20.12.2016.13.38.48_ZaA_A_cznik_nr_7_wykaz_narzA_dzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 13:38:48 269 razy
8 20.12.2016.14.03.49_ZaA_A_cznik_nr_8_OWU.doc Po terminie otwarcia ofert 2016-12-20 14:03:49 270 razy
9 21.12.2016.10.22.49_ZaA_A_cznik_nr_1_Zakres_czynnoA_ci_sprzatanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 10:22:49 23 razy
Wynik postępowania
1 06.02.2017.14.55.20_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-02-06 14:55:21
Informacja z otwarcia ofert
1 23.01.2017.12.27.15_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-01-23 12:27:15