Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 06.10.2017.14.10.41_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-10-06 14:10:41
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 06.10.2017.14.10.53_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:10:53 33 razy
2 06.10.2017.14.11.00_ZaA__2_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:00 14 razy
3 06.10.2017.14.11.09_ZaA__3_-_oA_wiadczenie_z_art._24.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:09 11 razy
4 06.10.2017.14.11.20_ZaA__4_-_grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:20 9 razy
5 06.10.2017.14.11.28_ZaA__5_-_oA_wiadczenie_z_art._22.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:28 13 razy
6 06.10.2017.14.11.44_ZaA__6_-_wykaz_robA_t.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:44 9 razy
7 06.10.2017.14.11.52_ZaA__7_-_wykaz_osA_b.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:52 12 razy
8 06.10.2017.14.11.59_ZaA__8_-_zobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:11:59 8 razy
9 06.10.2017.14.12.09_ZaA__9_-_projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:12:09 8 razy
10 06.10.2017.14.12.43_Projekt_promenada_MiA_dzywodzie.zip Po terminie otwarcia ofert 2017-10-06 14:12:43 31 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 19.10.2017.11.38.39_wyjasnienia_SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-19 11:38:39
2 19.10.2017.11.56.09_Kosz_na_A_mieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-19 11:56:09
3 19.10.2017.11.56.21_A_awka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-10-19 11:56:21
Wynik postępowania
1 10.11.2017.11.04.42_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2017-11-10 11:04:42
Udzielenie zamówienia
1 20.11.2017.09.11.27_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2017-11-20 09:11:28
Informacja z otwarcia ofert
1 24.10.2017.09.52.25_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-10-24 09:52:25