Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.11.2017.15.16.13_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2017-11-22 15:16:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.11.2017.15.37.50_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:37:50 62 razy
2 22.11.2017.15.39.04_ZaA_A_cznik_nr_1_SzczegA_A_owy_OPZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:39:04 25 razy
3 22.11.2017.15.39.18_ZaA_A_cznik_nr_2_Form.ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:39:18 19 razy
4 22.11.2017.15.39.34_ZaA_A_cznik_nr_3_Formularz_Jednolitego_Europejskiego_Dokumentu_ZamA_wienia_(JEDZ).doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:39:34 13 razy
5 22.11.2017.15.39.56_ZaA_A_cznik_nr_4_Grupa_kapitaA_owa.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:39:56 17 razy
6 22.11.2017.15.40.11_ZaA_A_cznik_nr_5_ZobowiA_zanie_do_oddania_zasobA_w.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:40:11 19 razy
7 22.11.2017.15.40.21_ZaA_A_cznik_nr_6_wykaz_usA_ug.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:40:21 14 razy
8 22.11.2017.15.40.32_ZaA_A_cznik_nr_7_wykaz_narzA_dzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:40:32 14 razy
9 22.11.2017.15.41.05_ZaA_A_cznik_nr_8_WzA_r_umowy_powierzenia_danych_osobowych.docx Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:41:05 14 razy
10 22.11.2017.15.48.25_ZaA_A_cznik_nr_9_OWU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:48:25 15 razy
11 22.11.2017.15.48.39_ZaA_A_cznik_nr_10_Wykaz_pojemnikA_w_i_workA_w_2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:48:39 15 razy
12 22.11.2017.15.48.52_ZaA_A_cznik_nr_11_PrzykA_ady_pojemnikA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2017-11-22 15:48:52 26 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 29.12.2017.11.20.13_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf 2017-12-29 11:20:13