herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oświadczenie majątkowe wójta, zastępcy wójta ..... Jarosław Pociask 2018-03-08 12:24:07
Informacje dotyczące sposobu wypełnienia formularza oświadczenia o stanie majątkowym. Jarosław Pociask 2018-03-08 12:23:30
Wzory oświadczeń majątkowych obowiązujące od 31.10.2017 r. Jarosław Pociask 2018-03-08 12:21:44
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Klaudia Zaręba 2018-03-08 09:25:19
Uchwała NR XXX-197-2018 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII-184-2017 Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2018. Jarosław Pociask 2018-03-07 12:13:26
Informacja Burmistrza Dziwnowa z dnia 07 marca 2018 roku Jarosław Pociask 2018-03-07 09:46:41
Informacja - SZ.ZUZ.1.421.60.2018.FKT Jarosław Pociask 2018-03-07 08:47:40
Obwieszczenie - PP.6733.2.2018.IB Jarosław Pociask 2018-03-05 11:06:38
Obwieszczenie - PP.6733.1.2018.MA Jarosław Pociask 2018-03-05 11:06:01
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:53:56
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:53:49
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:51:45
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:51:37
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:51:27
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:51:20
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:51:08
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:50:58
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:50:49
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:49:58
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:49:49
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów. Anna Korwin-Szymanowska 2018-03-02 09:49:39
Szkoła Podstawowa Jarosław Pociask 2018-03-01 12:34:25
Gimnazjum Publiczne - dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-03-01 12:33:55
Komunikat - SZ.RUZ.071.5.33.2018.BG Jarosław Pociask 2018-03-01 11:36:24
wniosek o wydanie wypisu i wyrys z planu lub studium Jarosław Pociask 2018-02-28 13:57:32
wniosek o wydanie zaświadczenia Jarosław Pociask 2018-02-28 13:57:18
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-28 08:16:25
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-27 15:47:28
Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Dziwnów Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-27 15:46:05
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 lutego 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:20:18
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzienia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:19:37
Uchwała Nr XLI/448/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach niebędących drogami publicznymi (Dz. U.Woj. Zach. z 2017 r. poz. 1581), zmienionej Uchwałą Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. (Dz. U. Woj. Zach. z 2017 r. poz. 3135) Jarosław Pociask 2018-02-27 12:05:43
Uchwała Nr XLI/447/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka, Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania (Dz. U.Woj. Zach. Z 2017 r. poz. 1580) Jarosław Pociask 2018-02-27 12:05:19
Uchwała Nr XLI/446/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:04:50
Uchwała Nr XLI/445/2018 wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:04:21
Uchwała Nr XLI/444/2018 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:03:59
Uchwała Nr XLI/443/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:03:36
Uchwała Nr XLI/442/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/123/2015 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Dziwnów, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/267/2016 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 21 grudnia 2016 r. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:03:00
Uchwała Nr XLI/441/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:02:36
Uchwała Nr XLI/440/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu działki stanowiącej własność Gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2018-02-27 12:02:09