herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kwestionariusz osobowy. doc - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:04:55
Kwestionariusz osobowy. doc - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 14:04:50
Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym i naborze kandydatów na stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa oraz spraw komunalnych w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-16 08:49:15
Ogłoszenie Burmistrza Dziwnowa z dnia 15 lutego 2018 roku o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-15 13:55:00
Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:58:25
Sesja XLI Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:56:17
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:56:01
- dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:55:58
Ogłoszenie - XLI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:54:54
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 09:03:20
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 08:57:13
Zarządzenie nr VII-415-2018 Burmistrza Dziwnowa z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Anna Korwin-Szymanowska 2018-02-12 08:13:58
Ogłoszenie G.63.2.2018.EG - Możliwość składania uwag do projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk. Jarosław Pociask 2018-02-08 10:05:47
Obwieszczenie PP.6733.11.2017.IB Jarosław Pociask 2018-02-07 12:09:21
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Międzywodzie od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-05 09:59:20
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnówek, Łukęcin od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-05 09:59:04
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnów od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-05 09:58:44
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Międzywodzie od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-02 10:09:15
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnówek, Łukęcin od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-02 10:08:35
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Dziwnów od 01.02.2018 r. do 31.05.2018 r. Jarosław Pociask 2018-02-02 10:07:29
projektyXL Jarosław Pociask 2018-02-01 10:49:21
- dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-02-01 10:48:31
- dokument usunięty Jarosław Pociask 2018-02-01 10:48:28
Sesja XL Jarosław Pociask 2018-02-01 10:48:08
Projekty Uchwał rok 2018 Jarosław Pociask 2018-02-01 10:47:24
Ogłoszenie - XL Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-02-01 10:46:41
Uchwała Nr XXXIX/ 427/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/545/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-01-31 15:04:47
Uchwała Nr XXXIX/426/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. Jarosław Pociask 2018-01-31 15:03:29
Sesja XXXIX Jarosław Pociask 2018-01-31 15:02:42
rok 2018 Jarosław Pociask 2018-01-31 15:01:53
Uchwała nr XXXVIII/411/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-31 15:01:40
Uchwała nr XXXVIII/412/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-31 15:01:17
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-30 15:21:22
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-30 15:20:39
Ogłoszenie - XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2018-01-30 07:51:43
Obwieszczenie Burmistrza Dziwnowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów w obrębie Łukęcin 1, po południowej stronie drogi wojewódzkiej, część wschodnia ulicy Osiedle Brzozowe Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-29 12:11:16
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-26 11:42:58
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Dziwnów w 2018 roku Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-23 12:47:59
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa nr VII/409/2018 z dnia 23.01.2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-23 09:49:29
Informacja o wsparciu dla poszkodowanych w dniach 18-19 stycznia 2018 r. Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-22 14:26:27