herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:26
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:11
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:22:03
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:21:46
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Międzywodziu Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-09 10:21:35
Obwieszczenie PP.6733.12.2017.MA Jarosław Pociask 2018-01-05 13:05:23
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:33:39
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:33:27
Uchwała nr XXXVIII/421/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:32:55
Uchwała Nr CCCLXII-625-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018-2032. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:27:19
Uchwała Nr CCCLXII-624-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2018 rok. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:25:06
Uchwała Nr CCCLXII-623-2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Dziwnów na 2018 rok. Jarosław Pociask 2018-01-04 12:24:34
Obwieszczenie - DLI.2.6621.41.2017.PJM.12 Jarosław Pociask 2018-01-04 11:02:15
Minister Infrastruktury i Budownictwa Jarosław Pociask 2018-01-04 11:00:06
Uchwała nr XXXVIII/425/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:38:43
Uchwała Nr XXXVIII/424/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:38:17
Uchwała nr XXXVIII/423/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:37:50
Uchwała nr XXXVIII/422/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2018 - 2032. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:37:18
Uchwała nr XXXVIII/421/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dziwnów na rok 2018. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:36:47
Uchwała nr XXXVIII/420/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Dziwnów na lata 2018 - 2020. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:36:21
Uchwała nr XXXVIII/419/2017 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:35:54
Uchwała nr XXXVIII/418/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dziwnów na lata 2018 - 2020. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:35:32
Uchwała nr XXXVIII/418/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dziwnów na lata 2018 - 2020. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:35:17
Uchwała nr XXXVIII/417/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:34:50
Uchwała nr XXXVIII/416/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 241/10/ Jarosław Pociask 2018-01-03 13:34:21
Uchwała nr XXXVIII/415/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:33:55
Uchwała nr XXXVIII/414/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów. /dz. Nr 890/ Jarosław Pociask 2018-01-03 13:33:27
Uchwała nr XXXVIII/413/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. /dz. Nr 340/ Jarosław Pociask 2018-01-03 13:33:00
Uchwała nr XXXVIII/412/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-03 13:32:23
Uchwała nr XXXVIII/411/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-03 13:31:34
Uchwała nr XXXVIII/411/2017 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziwnów na rok 2018." Jarosław Pociask 2018-01-03 13:31:01
Uchwała nr XXXVIII/410/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Dziwnów i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Jarosław Pociask 2018-01-03 13:30:02
Sesja XXXVIII Jarosław Pociask 2018-01-03 12:42:49
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-03 10:56:05
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-03 10:55:50
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2018-01-03 10:55:30
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-29 12:37:10
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-29 12:36:58
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-29 12:36:50
"Przebudowa ul. Kamieńskiej i Zaułek w Dziwnówku wraz oświetleniem oraz budową przyłącza kanalizacji deszczowej." Anna Korwin-Szymanowska 2017-12-29 12:36:35