herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:34
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:18
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:39:04
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:37:50
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 15:16:13
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziwnów oraz ich transport do stacji przeładunkowej Klaudia Zaręba 2017-11-22 14:39:56
projektyXXXVI Jarosław Pociask 2017-11-22 11:45:52
Sesja XXXVI Jarosław Pociask 2017-11-22 11:45:04
Projekt Budżetu na rok 2018. Jarosław Pociask 2017-11-22 08:11:35
Budżet 2018 Jarosław Pociask 2017-11-22 08:09:16
Uchwała Nr XXXIV/384/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.3869 z dnia 27.09.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-11-20 11:43:29
Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków , zasad i opłat za korzystanie z nich. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4243 z dnia 24.10.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-11-20 11:42:46
Uchwała Nr XXXIV/360/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie określenia miejsc przystanków komunikacyjnych oraz warunków , zasad i opłat za korzystanie z nich. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.4243 z dnia 24.10.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-11-20 11:42:23
Ogłoszenie - XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-11-20 10:31:56
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Klaudia Zaręba 2017-11-20 09:11:28
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Dziwnów na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:10:34
Zarządzenie Burmistrza Dziwnowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu "Programu współpracy Gminy Dziwnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018." Jarosław Pociask 2017-11-16 09:09:23
Do Organizacji Pozarządowych, Podmiotów prowadzących działalność Pożytku Publicznego, Stowarzyszeń. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:08:19
Zarządzenie NR VII/342/2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 2017.06.16 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:06:33
Zarządzenie NR VII/342/2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 2017.06.16 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:06:12
Zarządzenie NR VII/327/2017.IG Burmistrza Dziwnowa z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:04:37
Trzecie ogłoszenie o wynikach konkursu dla stowarzyszeń. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:02:35
Drugie ogłoszenie o wynikach konkursu dla stowarzyszeń. Jarosław Pociask 2017-11-16 09:01:41
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-387-2017. Jarosław Pociask 2017-11-15 10:24:55
Uchwała Nr XXXV/387/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2017-11-15 09:34:45
Sesja XXXV Jarosław Pociask 2017-11-15 09:32:02
Składy Komisji Rady Miejskiej w Dziwnowie VII kadencji. Jarosław Pociask 2017-11-13 15:27:43
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2017-11-13 15:26:51
Sołectwa Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2017-11-13 07:51:43
Remont promenady w Międzywodziu na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Wojska Polskiego, dz. nr 838/12, 838/13. Klaudia Zaręba 2017-11-10 11:04:42
Korekta oświadczenia majątkowego - Jacek klimecki Jarosław Pociask 2017-11-07 11:55:38
Korekta oświadczenia majątkowego - Renata Klimowicz Jarosław Pociask 2017-11-07 11:54:42
Korekta oświadczenia majątkowego - Roman Skrzypczak Jarosław Pociask 2017-11-07 07:42:38
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-11-06 11:34:20
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2017-11-06 11:33:04
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2017-11-06 11:31:58
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-11-06 11:30:43
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-11-06 11:29:28
Sesja XXXV Jarosław Pociask 2017-11-06 07:47:23
Sesja XXXV Jarosław Pociask 2017-11-06 07:46:41