herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-05-10 16:37:20
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-05-10 16:37:03
Uchwała Nr XXIX/318/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1888 z dnia 04.05.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 08:14:31
Uchwała Nr XXIX/317/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 14 z 30.04.2009, poz. 572; z 2011 Nr 41, poz. 731) ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1891 z dnia 04.05.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 08:13:58
Uchwała Nr XXIX/310/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1890 z dnia 04.05.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 08:03:21
Uchwała nr XXVIII/307/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1889 z dnia 04.05.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 08:02:51
Uchwała Nr XXVIII/295/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w Gminie Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1582 z dnia12.04.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 08:02:18
Uchwała Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach nie strzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1581 z dnia12.04.2017 r.). Zmiana: Uchwała Nr XXXI/331/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 23 czerwca 2017 r. Jarosław Pociask 2017-05-10 08:00:07
Uchwała Nr XXVIII/293/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Dziwnowa, Dziwnówka i Międzywodzia, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1580 z dnia12.04.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 07:59:37
Uchwała Nr XXVIII/290/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolnożyjącymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dziwnów w 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1579 z dnia12.04.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 07:59:07
Uchwała Nr XXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dziwnów. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1578 z dnia12.04.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 07:58:37
Uchwała Nr XXVII/286/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. ( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.774 z dnia17.02.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 07:58:00
Uchwała Nr XXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/604/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1044 z dnia 08.03.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 07:57:28
Uchwała Nr XXVII/283/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/604/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym "Promyk Słońca" prowadzonym przez Gminę Dziwnów( publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz.1044 z dnia 08.03.2017 r.). Jarosław Pociask 2017-05-10 07:56:59
OSR.6220.1.2017.AB Ogłoszenie o opracowywaniu projektu uchwały w sprawie określenia dodatkowych przypadków wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia Burmistrza Dziwnowa, poza objętymi ustawą o ochronie przyrody, na usunięcie drzew i krzewów oraz określenia wysokości stawek opłat za usuwanie drzew w Gminie Dziwnów Anna Błaszczuk 2017-05-09 10:54:06
- dokument usunięty Jarosław Pociask 2017-05-09 07:41:09
Projekty XXX Jarosław Pociask 2017-05-09 07:40:40
- dokument usunięty Jarosław Pociask 2017-05-09 07:39:15
Sesja XXX Jarosław Pociask 2017-05-09 07:39:09
Sesja XXX Jarosław Pociask 2017-05-09 07:38:57
Ogłoszenie - XXX Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-05-08 15:01:13
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-05-08 14:13:22
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-05-08 14:11:58
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-05-08 14:11:37
Zarządzenie NR VII/327/2017.IG Burmistrza Dziwnowa z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Jarosław Pociask 2017-05-08 08:09:23
Obwieszczenie AP-1.7820.130-8.2017.PZ - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Łukęcin - Rewal Jarosław Pociask 2017-05-04 13:30:39
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Jarosław Pociask 2017-05-04 13:12:44
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-326-2017. Jarosław Pociask 2017-05-04 13:01:53
Zawiadomienie o weryfikacji opodatkowania nieruchomości położonych na terenie Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-28 15:06:30
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-04-28 13:47:29
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-04-28 12:52:35
Informacja o Zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-325-2017. Jarosław Pociask 2017-04-28 11:18:55
Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im 5-go Pułku Kołobrzeskiego Piechoty w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-04-28 11:13:53
Uchwała w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-28 07:46:12
Uchwała Nr XXIX/321/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnościami przesyłu nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 15:02:31
Uchwała Nr XXIX/320/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Dziwnówek. Jarosław Pociask 2017-04-27 15:02:09
Uchwała Nr XXIX/319/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2017-04-27 15:01:51
Uchwała Nr XXIX/319/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2017-04-27 15:01:29
Uchwała Nr XXIX/318/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2017-04-27 15:01:04
Uchwała Nr XXIX/317/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/297/2009 Rady miejskiej w Dziwnowie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawienie gruntu na terenie gminy Dziwnów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 14 z 30.04.2009, poz. 572; z 2011 Nr 41, poz. 731) Jarosław Pociask 2017-04-27 15:00:42