herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIX/316/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /nr dz. 100/. Jarosław Pociask 2017-04-27 15:00:14
Uchwała Nr XXIX/315/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /cześć dz. nr 901/. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:59:49
Uchwała Nr XXIX/314/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnówek /nr dz. 182/2/. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:59:23
Uchwała Nr XXIX/313/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /nr dz.838/10 i dz. Nr 755/55/. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:58:48
Uchwała Nr XXIX/312/2017 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na 2016 r. dla Gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:58:26
Uchwała Nr XXIX/311/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2016 r. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:58:02
Uchwała Nr XXIX/310/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/310/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:57:28
Uchwała Nr XXIX/309/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Dziwnowa. Jarosław Pociask 2017-04-27 14:57:03
Sesja XXIX Jarosław Pociask 2017-04-27 14:56:02
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 11:46:36
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Łukęcin 1. Jarosław Pociask 2017-04-27 11:45:47
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-04-27 11:45:13
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Wrzosowo. Jarosław Pociask 2017-04-27 11:44:23
Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 11:43:17
Obwieszczenie PP.6720.2.1.2017 - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 10:04:21
Obwieszczenie PP.6733.3.2017 - o budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ulicy Westchnień w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-04-27 10:02:48
Analiza Stanu Gospodarki Odpadami za 2016 rok Joanna Ciszczyk 2017-04-27 09:22:46
Obwieszczenie AP-1.7820.127-7.2017.JR - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 09:13:12
Obwieszczenie AP-1.7820.127-7.2017.JR - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-27 09:06:12
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Jarosław Pociask 2017-04-27 08:56:37
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Jarosław Pociask 2017-04-27 08:56:26
Urząd Morski w Szczecinie Jarosław Pociask 2017-04-27 08:56:13
Wojewoda Zachodniopomorski Jarosław Pociask 2017-04-27 08:56:03
Zagospodarowanie parku przy ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-04-27 08:17:59
Zagospodarowanie parku przy ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-04-27 08:17:23
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów Klaudia Zaręba 2017-04-25 15:23:08
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-25 14:28:49
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-25 13:39:15
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-25 13:38:48
Przebudowa ul. Spacerowej w Łukęcinie Klaudia Zaręba 2017-04-25 13:35:56
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski. Jarosław Pociask 2017-04-24 13:29:29
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulicy Spadochroniarzy Polskich w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-21 15:07:06
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-21 15:06:32
Informacja o Zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-323-2017. Jarosław Pociask 2017-04-21 15:04:37
Zagospodarowanie parku przy ul. Kaprala Koniecznego w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-04-21 12:15:14
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów Klaudia Zaręba 2017-04-21 10:43:42
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów Łukasz Ziemba 2017-04-21 10:00:33
Obwieszczenie AP-1.7820.127-7.2017.JR - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 102 na odcinku Międzywodzie - Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-04-21 08:20:30
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-20 12:43:35
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie ulic: Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Łukasz Ziemba 2017-04-20 12:43:23