herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-11 11:01:01
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-07-10 11:33:52
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-07-10 09:11:24
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Dziwnowie przy ul. Marynarki Wojennej 10A. Jarosław Pociask 2017-07-10 09:10:33
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Łukęcin 1. Jarosław Pociask 2017-07-10 09:10:03
Kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Wrzosowo. Jarosław Pociask 2017-07-10 09:08:45
Ogłoszenie - XXXII Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-07-07 12:52:23
Sesja XXXII Jarosław Pociask 2017-07-07 12:50:53
Sesja XXXII Jarosław Pociask 2017-07-07 12:50:27
Obwieszczenie PP.6733.6.2017 Anna Korwin-Szymanowska 2017-07-06 14:44:24
Obwieszczenie PP.6733.5.2017 Anna Korwin-Szymanowska 2017-07-06 14:43:48
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:13:51
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:13:45
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:11:43
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:11:35
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:11:21
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:11:10
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:11:01
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:10:51
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:10:40
Zmiana sposobu użytkowania budynku na świetlicę środowiskową w Międzywodziu. Łukasz Ziemba 2017-07-05 15:09:23
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-346-2017. Jarosław Pociask 2017-07-03 13:30:25
Uchwała Nr XXXI/351/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dziwnów na lata 2017 - 2032. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:54:58
Uchwała Nr XXXI/350/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:54:28
Uchwała Nr XXXI/349/2017 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:54:03
Uchwała Nr XXXI/348/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnówek ze Skarbem Państwa z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno - wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpieliska nadmorskiego. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:53:32
Uchwała Nr XXXI/347/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Międzywodzie ze Skarbem Państwa - lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Międzyzdroje w celu uregulowania spraw terenowo - prawnych. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:52:56
Uchwała Nr XXXI/346/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów./dz. Nr 319/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:52:20
Uchwała Nr XXXI/345/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 303/4/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:51:54
Uchwała Nr XXXI/344/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów./dz. Nr 240/46/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:51:25
Uchwała Nr XXXI/343/2017 w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności działek gruntu położonych w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:50:36
Uchwała Nr XXXI/342/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego działki gruntu położonej w obrębie Dziwnów./dz. Nr 603/20/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:50:06
Uchwała Nr XXXI/341/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym części działki gruntu położonej w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 175/7/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:49:26
Uchwała Nr XXXI/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa, - Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Gryfice z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację podziemnej , kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z lampami. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:48:49
Uchwała Nr XXXI/339/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 755/55 i 838/10/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:47:58
Uchwała Nr XXXI/338/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnów ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno - wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpieliska nadmorskiego./dz. Nr 611/9/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:47:23
Uchwała Nr XXXI/337/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:46:39
Uchwała Nr XXXI/336/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 410/2/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:42:48
Uchwała Nr XXXI/335/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:41:35
Uchwała Nr XXXI/334/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 755/14/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:41:05