herb BIP - Urząd Miejski w Dziwnowie

www.dziwnow.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/340/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Łukęcin 2 ze Skarbem Państwa, - Lasami Państwowymi - Nadleśnictwem Gryfice z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację podziemnej , kablowej sieci oświetlenia ulicznego wraz z lampami. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:48:49
Uchwała Nr XXXI/339/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu położonych w obrębie Międzywodzie./ dz. Nr 755/55 i 838/10/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:47:58
Uchwała Nr XXXI/338/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dziwnów kolejnej umowy dzierżawy gruntu położonego w obrębie Dziwnów ze Skarbem Państwa, z przeznaczeniem na wykorzystanie do celów związanych z utrzymaniem charakteru turystyczno - wypoczynkowego gminy Dziwnów oraz kąpieliska nadmorskiego./dz. Nr 611/9/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:47:23
Uchwała Nr XXXI/337/2017 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Dziwnów, położonej w obrębie Dziwnów. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:46:39
Uchwała Nr XXXI/336/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Dziwnowie oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy /dz. Nr 410/2/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:42:48
Uchwała Nr XXXI/335/2017 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w obrębie Wrzosowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:41:35
Uchwała Nr XXXI/334/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. Nr 755/14/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:41:05
Uchwała Nr XXXI/333/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Dziwnów / dz. Nr 241/10/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:40:27
Uchwała Nr XXXI/332/2017 w sprawie wyrażenia zgody na kolejną umowę dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w obrębie Międzywodzie /dz. dawniej 775/17/. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:39:49
Uchwała Nr XXXI/331/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/294/2017 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 15 marca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów, sposobu pobierania i wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2017 r. poz. 1581). Jarosław Pociask 2017-07-03 11:39:01
Uchwała Nr XXXI/330/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów obejmującego teren położony w obrębie Łukęcin 1 po południowej stronie drogi wojewódzkiej. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:38:07
Uchwała Nr XXXI/329/2017 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Ochrony Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:37:40
Uchwała Nr XXXI/328/2017 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Morskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:37:06
Uchwała Nr XXXI/327/2017 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:36:28
Uchwała Nr XXXI/326/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dziwnów za 2016 r. Jarosław Pociask 2017-07-03 11:35:55
Sesja XXXI Jarosław Pociask 2017-07-03 11:34:48
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-347-2017. Jarosław Pociask 2017-07-03 07:58:19
Rozbudowa mariny w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-06-29 15:04:47
Zapewnienie obsługi ratowniczej na plażach strzeżonych w Gminie Dziwnów Klaudia Zaręba 2017-06-29 12:00:54
Przebudowa ulic: Spadochroniarzy Polskich, Dziwnej i Komandorskiej w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-06-28 11:05:57
Ogłoszenie Burmistrza Dziwnowa o wynikach konkursu dla stowarzyszeń. Jarosław Pociask 2017-06-26 11:05:13
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w obrębie Międzywodzie. Jarosław Pociask 2017-06-26 08:39:20
OSR.6220.5.2016.AB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870 w Dziwnowie I etap Anna Błaszczuk 2017-06-23 09:38:12
OSR.6220.5.2016.AB Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 870 w Dziwnowie I etap Anna Błaszczuk 2017-06-23 09:37:46
Rozbudowa mariny w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-06-22 08:27:41
Rozbudowa mariny w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-06-21 12:24:39
Zarządzenie NR VII/342/2017 Burmistrza Dziwnowa z dnia 2017.06.16 w sprawie ogłoszenia wyniku konkursu dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych w 2017. roku. Jarosław Pociask 2017-06-16 13:45:04
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego. Jarosław Pociask 2017-06-16 08:16:16
Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego. Jarosław Pociask 2017-06-16 08:11:32
Krajowe Biuro Wyborcze Jarosław Pociask 2017-06-16 08:09:32
Rozbudowa mariny w Dziwnowie Klaudia Zaręba 2017-06-14 15:17:45
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-339-2017. - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2017-06-14 12:51:33
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-340-2017. Jarosław Pociask 2017-06-14 12:43:13
Ogłoszenie - XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dziwnowie. Jarosław Pociask 2017-06-13 15:32:42
Sesja XXXI Jarosław Pociask 2017-06-13 15:30:44
Sesja XXXI Jarosław Pociask 2017-06-13 15:30:37
Informacja o wynikach naboru - specjalista do spraw administracyjno - gospodarczych. Jarosław Pociask 2017-06-13 15:30:15
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-339-2017. - dokument usunięty Anna Korwin-Szymanowska 2017-06-08 14:40:48
Informacja o zarządzeniu Burmistrza Dziwnowa Nr VII-339-2017. Anna Korwin-Szymanowska 2017-06-08 14:40:39
Portal Mapowy Gminy Dziwnów Jarosław Pociask 2017-06-08 11:02:10